top of page

Đường Sách Nguyễn Văn Bình​
 

Phố sách Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những con phố cổ nhất của thành phố. Thời Pháp thuộc, con đường này có tên là Phố Hồng Kông. Vào ngày 21 tháng 2 năm 1897, nó được đổi tên thành Cardis. Sau đó, ngày 19/10/1955, phố lại được đổi tên thành Nguyễn Hậu. Từ ngày 4 tháng 7 năm 2000, nó có tên là Phố sách Nguyễn Văn Bình cho đến ngày nay. Nó được đặt theo tên ông Nguyễn Văn Bình, một trí thức nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, nhiều du khách còn gọi phố sách Hồ Chí Minh để tôn thờ vị Chủ tịch nước vĩ đại nhất của Việt Nam.

Tên dự án

Phố Sách Nguyễn Văn Bình

​Thời gian hoàn thiện

2017

​Tên sản phẩm

ZEN - KV01 Nâu

ZEN - KV02 Nâu

bottom of page