top of page

​Căn h Sarina 

Zenwood là nhà cung cấp gỗ composite hàng đầu và tự hào gần đây đã tham gia vào dự án căn hộ cao cấp thấp tầng được bao quanh bởi môi trường tự nhiên trong không gian kiến trúc của Khu dân cư Sala. Đọc thêm về dự án thú vị này và những dự án khác mà Zenwood đã tham gia.

Tên dự án

Căn hộ Sarina

​Thời gian hoàn thiện

2019

Tên sản phẩm

ZEN- KV01 Sandy

bottom of page